Soptillsats


WORK POWER 2000 För komplett plogbladsats åtgår: 1 st monteringsram 1 st monteringssats, se snöblad 1 st borste OBS! Ska borsten lyftas manuellt åtgår även 1 st 75-0010 handspakssats eller 1 st 75-0015 förlängd handspakssats.