Kullager


Stenmarks Maskin AB är återförsäljare av kullager/drivaxellager ifrån SKF och andra leverantörer.
Förklaring kullagerbeteckningar:
-RS Gummitätning en sida.
-2RS Gummi tätning båda sidor.
-2NSE Gummi tätning båda sidor.
-Z Plåt tätning en sida.
-ZZ Plåt tätning båda sidor.
-2Z Plåt tätning båda sidor.
-C3 eller C4 Större spel i kallt lager, för varma applikationer
-TN9C3 Speciallager med polyamidhållare för extremt höga varvtal.
-2RSH Gummitätning båda sidor.