Vindskydd


De flesta av våra vindskydd är tillverkade av G.E lexan Polycarbonate. Optisk kvalitet. Materialet har maximal flexibilitet vid låga temperaturer. Det är också det starkaste och mest motståndskraftiga material som användes till vindskydd. Varje vindskydd är försett med skyddsfilm på bägge sidor. Vi rekommenderar att skyddsfilmen avlägsnas före monteringen. För att underlätta identifieringen av vindskydden har vi noterat höjden i centimeter för varje modell. Måttet är taget med vindskyddet på ett underlag, mätt från sidans lägsta punkt till den högsta, på en vertikal linje. OBSERVERA Enligt trafiksäkerhetsverkets bestämmelser ska vindskyddets fästhål vara uppskurna. Före montering skall vindskyddet skäras upp i fästhålen lika det originalmonterade vindskyddet.