Kolvar gjutna


MONTERA ALDRIG CROME-RINGAR I EN CROME CYLINDER! Motorn skär ögonblickligen! Kolvringar av molybdenstål kan användas i alla typer av cylindrar. OBS! Förvissa dig om att din cylinder är CROME, förväxlas lätt med NIKASIL.

Alla kolvar är gjutna och levereras kompletta med kolvringar, kolvbult och låsringar.