Packboxar vevaxel

X = Variatorsidan Y = Magnetsidan Z = Mitt på vevaxeln